İstanbul Esnaf Hastanesi Koruma ve Yardım Derneği

İstanbul Esnaf Hastanesi Koruma ve Yardım Derneği

Ana Sayfa

Esnaf Hastanesi, 17 Mayıs 1937 Cuma günü, Çağaloğlu Bozkurt Kıraathanesi binasının üst katında Esnaf Cemiyetleri tarafından Dispanser olarak kurulmuştur. Hamallar Cemiyeti Doktoru Ali Rıza İncekara ile Operatör Dr. Halit Ziya Konuralp bu dispanserde fahriyen hizmeti kabul etmişlerdir. Bu dispanserde, esnaf ile personeli ücretsiz muayene ve tedavi edilmişlerdir.

Küçük bir yer olan bu dispanser zamanla ihtiyaca cevap verememiş ve Havlucular Cemiyeti Reisi Bay Yahya’nın teşebbüsleriyle Cağaloğlu Molla Fenari Caddesindeki bina kiralanmış ve 25 yataklı hastane olarak 30 Ağustos 1938’de hizmete açılmıştır. 1939 senesinde yeni İdare Kurulunun üstün çalışmalarıyla Sultanahmet Sağlık Yurdu satın alınarak, hastane buraya taşınmıştır. Esnaf hastanesinin çalışmaları 1963 yılına kadar burada devam etmiştir.

İstanbul Esnaf Hastanesi Koruma ve Yardım Derneği, Bakanlar Kurulu’nun 25.11.1948 gün ve 3/8297 sayılı kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsüne alınmıştır.

Bilahare, Eminönü İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, Takvimhane Sokağında ve 573 Ada, 102 Pafta, 3 Parselde kayıtlı 2122 metrekare arsa 1953 yılında dernek tarafından satın alınmıştır. Arsa üzerinde, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Sanayi Odası ve yardımsever vatandaşların katkılarıyla, en modern cihazlarla donatılarak 7 kattan oluşan bina inşa edilerek 1963 yılında 200 yataklı “İstanbul Esnaf Hastanesi” adı altında hizmete girmiştir.

Aralarında Derneğimiz üyelerinin de bulunduğu kişiler tarafından 1971 yılında İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı kurulmuştur. Vakfın kuruluşu aşamasında kuruluş sermayesi olan 300.000 TL Derneğimiz tarafından konulmuştur.

Vakfın amacı: “Yaşlı, yalnız ve kimsesiz, korunmaya muhtaç yurttaşların her türlü endişeden uzak, huzur içinde yaşamalarını ve hastalık halinde tedavilerini temin etmektir” şeklinde ifade edilmiştir.

2004 yılına kadar dernek tarafından işletilen İstanbul Esnaf Hastanesi ile ilgili olarak; 06.04.2004 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda “Dernek Hastane İşletmesinin binası ile birlikte İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfına “Şarta Bağlı olarak hibe edilmesi” kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda hastane binasının tapusu 10.06.2004 tarihinde devredilmiş, bina içerisindeki teçhizatın devri ise 15.06.2004 tarihinde yapılmıştır.