İstanbul Esnaf Hastanesi ARKİTEKT Dergisi (1964)
İstanbul Esnaf Hastanesi ARKİTEKT Dergisi (1964)

İstanbul Esnaf Hastanesi ARKİTEKT Dergisi (1964)

http://dergi.mo.org.tr/detail.php?id=2&sayi_id=257

Mimarî Y. Mimar SAMİM OKTAY G. S. A

Statik : BÜLENT YÜNGÜL İ. T. Ü

250 yataklı İstanbul Esnaf Hastahanesi Süleymaniye caddesi ile Takvimhane caddesi arasında kalan üçgen biçimli bir arsa üzerine inşa edilmiştir. Takvimhane cad. ile Süleymaniye caddesi alt ucu arasında 2 katlık bir kot farkı vardır. Katların sıralanışında, giriş ve çıkışların tanziminde bu kot farkından faydalanılmıştır.

Hastahanenin inşaatına 1955 yılı yazında temel atılmak suretiyle başlanmıştır. Paranın temininde çekilen güçlükler dolayısıyle ancak 1 Kasım 1963 de hastahanenin açılışı yapılarak hasta kabulüne başlanmıştır. Hastahane idare heyeti esnafı temsil eden ve toplumumuz içinde bağımsız kişiler arasından kendi tüzüğüne uygun olarak seçilirler. Bu heyetin teşebbüs ve çabaları ile bu güçlü iş başarılmıştır. Hastahaneye başta (İsviçre Çilingir ve Yapı Ustaları) Birliği olmak üzere birçok İsviçre kurum ve dernekleri, tutarı 1,5 milyon lira değerinde sıhhî malzeme yardımında bulundular. Bu firmaların finanse ettiği bir şef idaresinde ustalar topluluğu montaj işlerini ikmal etmiştir. İnşaatın ikmali müddetince ve yardımların İsviçre’den gelmesi sırasında formalite zorlukları meydana gelmiş, idare heyeti bu müşkülleri yenmek için dev gibi çalışmıştır. İnşaata, ikmal edilinceye kadar sarfedilen para miktarı, aynî yardımlar dahil, 8 milyon lira civarındadır. Hastahanenin katlar yekûnu 9000 m2 dir.

Hastahanenin fonksiyonuna göre muhtelif girişleri vardır. Doktorların ve resmi ziyaretçilerin giriş kapısı Takvimhane caddesi üzerindedir. Bir kat altında bulunan poliklinik ve hasta kabul girişi hem Takvimhane hem de Süleymaniye caddesiyle irtibatlı olup bu girişe küçük bir muhasebe ve fiş medikal servisi konmuştur. Poliklinik servisi tamamen serbest çalışmaktadır. Hastahanenin özelliğine göre hasta kabulu buradan olmaktadır. Bu kısımda dış, iç hastalıkları, göz, B. K. B„ çocuk, kadın poliklinikleri, bakteriyoloji ve hayatî kimyaya ayrılmış 2 küçük lâboratuvar ile röntgen servisi bulunur. Röntgen servisine bin Megaomluk bir Siemens radyoskopi cihazı konmuş, ayrıca eski alet de serviste hizmette bırakılmıştır.

Hastahane esas girişinde Muhasebe, Vezne, Müdüriyet, Başhekimlik servisleri yer almıştır. Bu kısımlardan Muhasebe tamamen serbest bir banka sisteminde hizmete girmiştir.

Zemin katta toplantı ve kütüphane salonu, idare heyeti toplantı salonu, eczane, kabul holü ile bir kanatta müstakil bir hasta bakım ünitesi yer almıştır. 1. katta jinekoloji ve kadın hastalıklarına ait üniteler, 2. katta hariciye 3 adet op. salonu ve muhtelif hasta bakım üniteleri bulunmaktadır. 3. katta iç hastalıkları ile diğer hastalıklara ait üniteler sıralanmıştır. He r katta hususî refakatli odalar 2, 3, 6 kişilik hasta odaları bulunmaktadır. Her odaya istisnasız sıcak soğuk su temin edilmiş, İsviçre’nin en iyi kaliteli fixtürleri yerleştirilmiştir. Eviye tipleri inoxidable çeliktendir.

Geri çekme katta mutfak, ofis, yemek salonları, hemşire yatak odaları yer almıştır. Mutfak 3 montsarj ile kat ofisleriyle irtibatlandırılmıştır.

Mutfakta mazot ile çalışan bir kuzina, 2 adet buharlı tazyikli tencere, bir çabuk pişirme tenceresi, bir havagazı ile çalışan fırın, bir fritöz, bir patates soyma makinesi, bir de mayonez makinesi yerleştirilmiştir. Bütün bu malzeme Alman (Voss) firmasından alınmış, keza aynı firmanın yerleştirme plânına göre monte edilmiştir. Mutfak ofisine bir sıcaklık dolabı yerleştirilmiştir.

Hastahanenin asansörleri bir grup teşkil eder. I hasta asansörü, 2 normal insan asansörü, 1 yük asansörü ve 3 adet mont- şarj bu grubun elemanlarıdır. Hepsi Alman HİROLİFT firmasından alınmıştır.

Çamaşırlık 2 nci bodrumda teşkil edilmiş olup bir kanadı işgal etmektedir. Teçhiz eden malzeme Alman Senking Werk firmasından alınmıştır. Bir büyük 1 küçük yıkama, bir santrifüj, bir kurutma, bir silindir ütü, bir pres ütü ile kaynatma kazanı, ıslatma havuzu bu kısımda yer alan malzemelerdir.

Binanın ısıtma işini, sıcak soğuk su iletimini yapan sistem Boylerler, Hidroforlar, alçak yüksek tazyikli kazan, pompalar vesaire bir deyimle enerji merkezi SUNGURLAR firması tarafından tesis edilmiştir.

Hastahanenin güney cephesinde ayrıca 2 servis kapısı vardır. Bunlardan biri hastahanede hizmet görenlerin giriş kapısı olup satın alınan malzeme de buradan getirilerek tartı memurunun önünden geçirilmektedir. Diğer kapı tamamen arka avluya açılmakta olup cenaze çıkışını teşkil etmektedir. Bir kanadın altını teşkil eden bu kısım seremoni, yıkama ve imam odasını ihtiva etmekte, ayrıca cenaze muhafaza ve morg servisi burada yer almaktadır.

İlk plânın hazırlanışında bodrumda müstakil bir merkezî sterilizasyon düşünülmüş iken memleketimizin şartları göz önüne alınarak ameliyathane grubu içinde iki ameliyat odası arasına bir blok sterilizatör jinokoloji bölümüne küçük bir sterilizatör konmanın daha emniyetli olacağı düşünülerek bu şekil tatbik edilmiştir. Plânlar takip edilirse yerleşme daha iyi görülür.