İstanbul Esnaf Hastanesi Projesi ARKİTEKT Dergisi (1954)
İstanbul Esnaf Hastanesi Projesi ARKİTEKT Dergisi (1954)

İstanbul Esnaf Hastanesi Projesi ARKİTEKT Dergisi (1954)

http://dergi.mo.org.tr/detail.php?id=2&sayi_id=210

Y. Mimar Samim OKTAY Y. Müh. Saim ARISAN

Hastahane programı itibarile:

a) Poliklinik bölümü

b) Hastahane kısmı

a) Dahiliye, Hariciye, Kadın, Asabiye, Deri, Röntgen, Göz, Kulak, Boğaz, Burun polikliniklerini ihtiva etmektedir.

b) Bu kısımda 200 kadar hasta yatağı bulunmakta ve hastahanede üç katı işgal etmektedir.

Bu hastahane kısmı 8 üniteye ayrılmış olup her ünite bir kanat işgal etmektedir.

Bir ünite müstakil çalışabilmekte ve 20 – 25 kadar hasta yatağını ihtiva etmektedir.

Her ünitede laboratuvar veya tedavi odası, ünite hekimi odası, hemşire, banyo, WC. steril odası, duş vesaire bulunmaktadır.

Doğum ünitesinde doğum operasyonları için operasyon odası, Hariciye ünitelerinde üç operasyon salonu ile müştemilât bulunmaktadır.

Hastahanenin mutfak kısmı binanın üst katında tesis edilmiştir. Hemşire ve kadın personel yatakları keza üst geri çekilmiş kattadır.

Hastahanede bir termik merkez kurularak bütün tesisler bu merkezden idare edilecektir. Ve hastahanede en yeni tesislere yer verilecektir.