İstanbul Esnaf Hastanesini Koruma ve Yardım Cemiyeti Nizannamesi — 26 Haziran 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
İstanbul Esnaf Hastanesini Koruma ve Yardım Cemiyeti Nizannamesi — 26 Haziran 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5