Esnaf dispanseri bir imdadı sihhi otomobili alıyor — 27 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Esnaf dispanseri bir imdadı sihhi otomobili alıyor — 27 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4