İstanbul Esnaf Cemiyetleri Müşterek Merkez Heyeti Başkanlığından; Tedavi masraflarının esnaf cemiyetlerince karşılandığı — 23 Haziran 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
İstanbul Esnaf Cemiyetleri Müşterek Merkez Heyeti Başkanlığından; Tedavi masraflarının esnaf cemiyetlerince karşılandığı — 23 Haziran 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8