Esnaf Cemiyetleri toplantılarında ekseriyet temin edilemiyor; birleşik esnaf cemiyetlerinin variyatının mühim bir kısmının hastaneye sarfı ve diğer esnaf işlerinin sekteye uğraması bu rağbetsizliğe sebep oluyor — 25 Ocak 1940 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Esnaf Cemiyetleri toplantılarında ekseriyet temin edilemiyor; birleşik esnaf cemiyetlerinin variyatının mühim bir kısmının hastaneye sarfı ve diğer esnaf işlerinin sekteye uğraması bu rağbetsizliğe sebep oluyor — 25 Ocak 1940 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4