Esnaf hastanesi; müracaat sayısı mütemadiyen artmasına rağmen tevsi işi hala ikmal olunamadı — 25 Temmuz 1940 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2
Esnaf hastanesi; müracaat sayısı mütemadiyen artmasına rağmen tevsi işi hala ikmal olunamadı — 25 Temmuz 1940 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2