Esnaf hastanesi tevsi edildi; bu münasebetle dün hastanenin yeni binasında bir toplantı yapıldı — 26 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 2
Esnaf hastanesi tevsi edildi; bu münasebetle dün hastanenin yeni binasında bir toplantı yapıldı — 26 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 2