Esnaf cemiyetleri lağvediliyor — 24 Kasım 1943 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Esnaf cemiyetleri lağvediliyor — 24 Kasım 1943 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2