1 sene zarfında; Esnaf hastahanesine 13.000 kişi müracaat etti — 28 Mart 1942 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
1 sene zarfında; Esnaf hastahanesine 13.000 kişi müracaat etti — 28 Mart 1942 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3