Esnaf cemiyetleri İdare Heyeti; Dünkü ictimada hastanenin vaziyeti tetkik edildi — 23 Mart 1941 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Esnaf cemiyetleri İdare Heyeti; Dünkü ictimada hastanenin vaziyeti tetkik edildi — 23 Mart 1941 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2