Esnaf hastanesi ihtiyacı karşılamıyor; Esnaf cemiyetinin kongresi — 18 Ocak 1947 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Esnaf hastanesi ihtiyacı karşılamıyor; Esnaf cemiyetinin kongresi — 18 Ocak 1947 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1