Esnaf hastahanesi cemiyetinin valiye teşekkürü — 10 Şubat 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Esnaf hastahanesi cemiyetinin valiye teşekkürü — 10 Şubat 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3