<span class="vcard">EHD</span>
EHD
Öne çıkan

Geçmiş Dönem Üyeleri

10 Mart 1943 tarihinde Cemiyeti kuranlar

 • Yusuf YARAR (İstanbul Balıkçılar Cemiyeti Reisi)
 • Celal BOZKURD (İstanbul Kahveciler Cemiyeti Reisi)
 • Alaettin KUNTİŞ (İstanbul Marangozlar Cemiyeti Reisi)
 • Faik DEMİRCAN (İstanbul Arabacılar Cemiyeti Reisi)
 • Kemal EREL (İstanbul Bakkallar Cemiyeti Reisi)
 • Fazıl VULKAN (İstanbul Fırıncılar Cemiyeti İdare Heyeti Azası)

09 Ocak 1946 tarihli Cemiyet Kongresinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliğine Seçilenler

 • Kazım YORULMAZ (Tüccar – Terzi)
 • Faik DEMİRCAN (İstanbul Arabacılar Cemiyeti Reisi)
 • Celal BOZKURD (İstanbul Kahveciler Cemiyeti Reisi)
 • Mustafa DOĞANAY
 • Osman GÜNSAY
 • Hüdai BUKALOĞLU
 • Veli PİRİNÇCİ
 • Hüseyin GÖKTÜRK
 • Kemal YARAR

15 Ocak 1948 tarihli Cemiyet Kongresinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliğine Seçilenler

 • Kazım YORULMAZ (Tüccar – Terzi)
 • Yusuf YARAR (İstanbul Balıkçılar Cemiyeti Reisi)
 • Azmi ASLANER
 • Yaşar ERMEZ
 • Hüdai BUKAĞILI
 • Zülfü SEKBAN
 • Mustafa DOĞAN
 • İsmail HAKKI
 • Hüseyin GÖKTÜRK

21 Ocak 1954 tarihli Cemiyet Kongresinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliğine Seçilenler

 • Kazım YORULMAZ (Tüccar – Terzi)
 • Selami KUR (Ayakkabıcılar Derneği Başkanı)
 • Şükrü AKI (Kooperatif Müdürü)
 • Tacettin GÜRTAN (Mobilya ve Mefruşat Taciri)
 • İsmail VEFA (Vefa Boza İmalathane Sahibi ve Ticaret Odası Meclis Üyesi)
 • Adil VARDARLI (Kadın Berberi, Türkiye Berberler Federasyonu Başkanı)
 • Mahmut ERBİL (Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı)
 • Ali FEDAKAR (Yükçüler Derneği İkinci Başkanı)
 • Kemal ÖVÜR (Meyveciler Derneği Başkanı)
 • Fırat ATAÇ (Elbiseci)
 • Fevzi KARAKELLE (Madeni Sanatkarları Başkanı)
 • Celal UMUR (Yaprak Tütün Tüccarı)
 • Avni ŞASA (Kereste Tüccarı)
 • Nureddin BULAK (Yükçüler İdare Memuru)
 • Enver EBEL (Terzi)
 • Bilal Fevzi BENLİ (Beşiktaş Arabacılar Derneği Başkanı)
 • Selahattin GÜVENDİREN (İş Bankası İstanbul Şube Müdürü)
Öne çıkan

Geçmiş Dönem Üyeleri

 • Özdemir BAYRAKTAR ( BAYRAKTAR MAKİNA- Yüksek Makina Mühendisi)
 • Nejat BASMACI (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı)
 • Atalay ŞAHİNOĞLU (İstanbul Ticaret Odası Başkanı)
 • Mehmet YILDIRIM (İstanbul Ticaret Odası Başkanı)
 • Cemal Tanıl KÜÇÜK (İstanbul Sanayi Odası Başkanı)
 • Hüsnü ÇINAR (İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı)
 • İbrahim GÜRDAMAR (Bakkallar Derneği Başkanı)
 • Hüseyin MENEKŞE (Balıkçı Reisi)
 • Muhip İŞMEN (Tüccar)
 • Tevfik AYDIN (Tüccar)
 • Necat GÖKSU (Tüccar – Sanayici)
 • Enver TAVİLOĞLU (Ticaret Erbabı)
 • Abdurrahman BİLİMLİ (Sanayici)
 • Ömer BİLİMLİ (Sanayici)
 • Nizamettin ŞENGÜN (Balıkçı Reisi)
 • Nazım TOPÇU (Balıkçı Reisi)
 • Ömer KARADENİZ (Sanayici)
 • Muammer YÜCELER 
 • Mustafa HACIOSMANOĞLU
 • Orhan SOFUOĞLU
 • M.Nermi BEKİROĞLU (Tüccar)
 • İlhan EREM (Tüccar)
 • Raşit GÜZEY (Avukat)
 • Salim DÜZGİT (Armatör)
 • Atilla SÜMER (İstanbul Ticaret Borsası)
 • Ethem SANCAK
 • İbrahim ARTTIRDI
 • Zekai EREZ (Sanayici)
 • Jak KAMHİ (Sanayici)
 • Aslan ÖZTAŞ (Sanayici)
 • Remzi AYDIN (Eyüp Belediye Başkanı – Avukat)
Öne çıkan

İstanbul Esnaf Hastanesi Mimarisi

https://avesis.itu.edu.tr/yayin/ec668b86-11a7-4aeb-8bfc-5ee3e35ae706/istanbul-esnaf-hastanesi

Emirhan Kurtuluş, DOCOMOMO Türkiye – Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, Zonguldak, Türkiye, 27 – 29 Nisan 2018, ss.103

Esnaf Hastanesi 1937 yılında Esnaf Cemiyetleri tarafından kar amacı gütmeyen bir kurum olarak esnafa ücretsiz hizmet vermek üzere kurulmuştur. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel hastanesidir. Kurum, varlığını önceleri farklı binalarda sürdürmüş; 1963 yılında, İstanbul Esnaf Hastanesi Koruma ve Yardım Derneği(1948)’nin girişimi ve İstanbul Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Sanayi Odası ve yardımsever vatandaşların katkılarıyla inşa edilen yeni binasında “İstanbul Esnaf Hastanesi” olarak hizmete başlamıştır. Kurum, 2012’de İstanbul Üniversitesi’ne devredilmiştir.

Kurumun köklü geçmişi, ilk özel hastanelerden oluşu ve inşa edildiği dönemin modernlik anlayışına uygun biçimde mimarinin örgütlenişi bakımından yapının toplumsal önemi yüksektir. Ayrıca esnaf ve ticaret birliklerinin özgün çabasıyla vücuda getirilmiş bir yapı olması sebebiyle de dikkat çekicidir. Dönemin ideal modern toplum yaşamına uygun, ‘modern’ bir sağlık yapısı kurma ülküsü İstanbul Esnaf Hastanesi’nde gerçekleşir.

Y. Mimar Samim Oktay tarafından tasarlanan yapı, Fatih Süleymaniye Bölgesi Yenileme Alanı içerisinde, Süleymaniye Caddesi ve Besim Ömer Paşa Caddesi kesişimindeki üçgen bir parselde bulunmaktadır. Yapı, Süleymaniye Külliyesi ve İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü’ne komşu olup, tarihi bir çevrede konumlanır.

T biçimli plana sahip yapı, 8 katlı, 200 yataklı bir hastane olarak tasarlanmıştır. Parselin iki yanındaki caddeler arasında 2 katlık bir kot farkı mevcuttur. Bu sebeple katların tanziminde ve giriş-çıkışların belirlenişinde kot farkından yararlanılmıştır, fakat günümüzde bu girişlerden bazıları iptal edilmiş, yenileri eklenmiştir. Yapı 3 bodrum kat, 4 normal kat ve 1 çatı katından oluşmaktadır. En alttaki bodrum katı kısmidir. Toplam kat alanı 9000 m2’dir. Rasyonel bir plan kurgusuna sahip yapıda, hasta odaları ve doktor muayenehaneleri çoğunlukla Süleymaniye Caddesi’ne cephede konumlandırılmış, diğer mekanlar yapının muhtelif kısımlarına dağıtılmıştır. Ortak kullanımlı mekanlar yapının alt katlarında, hasta ve doktor odaları ise üst katlarda bulunur. Yapının her iki tarafındaki boşluktan biri bahçe olarak kullanılmaktadır. 

1955-1963 yılları arasında inşa edilen yapının tasarım dilinin dönemin baskın rasyonalist-pürist mimari akımından etkilendiği söylenebilir. Betonarme karkas sistem olan yapım sistemi, yapı malzemeleri ve mekan kurgusu açısından da rasyonel çizgi takip edilmekte, dönemin popüler cephe kaplaması mozaik kaplama ve açık renkli boya kullanılmaktadır. Cepheye farklı ebattaki pencereler ve renkli mozaikler hareket katmakta, pencere açıklıklarında düşey vurgu ve rasyonel kurgu dikkat çekmektedir. Teras kısmında kırık formda kısmi bir çatı örtüsü bulunmaktadır. 

Yapının muhafazakar bir çevre içerisinde modernist bir yapı olarak varoluşu, özgün kütle ve cephe oranları, malzeme ve renk kullanımıyla kendi mimari tavrını ortaya koyması ve döneminin etik-estetik tutumunu yansıtması en önemli özelliklerindendir.