İstanbul Esnaf Hastanesi Koruma ve Yardım Derneği
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

 İSTANBUL ESNAF HASTANESİ KORUMA VE YARDIM DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 İstanbul Esnaf Hastanesi Koruma ve Yardım Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 01.09.2023 Cuma günü saat 14.30’de, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Esnaf Hastanesi Poliklinikleri Süleymaniye Takvimhane Caddesi, No: 19 Fatih / İstanbul adresindeki Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Belirtilen tarihte salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde salt çoğunluk şartı aranmaksızın toplantı yeter şartıyla ikinci toplantı 09.09.2023 tarihinde aynı yerde ve saatte, aynı gündemle yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

          YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan Heyeti seçimi
  3. Dernek Yönetim Kurulunun 08.01.2022 tarih ve 2 sayılı kararının görüşülmesi ve karara bağlanması
  4. İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı Mütevelli Heyetinde Derneği temsil edecek üyelerin seçimi
  5. Yönetim Kurulu’na 7 asıl ve 7 yedek, Denetim Kurulu’na 3 asıl ve 3 yedek üye seçimi
  6. Dilek, öneriler ve kapanış